ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ : 034-763-772 โทรสาร : 034-763-772

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : 75010024@skm.go.th

แผนที่ตั้งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล