พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ

06พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2562 ฉ3.pdf
06พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ อัพเดต.pdf
06พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546.pdf
06พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2553 ฉ2.pdf